ترجمه رسمی با مهر ناتی چیست؟

By |2022-08-24T02:15:36+04:30می 24th, 2022|ترجمه رسمی انگلیسی, دارالترجمه رسمی|

مهر ناتی در واقع مُهری است که به مترجمین رسمی مورد تایید و معتمد کشور استرالیا داده شده است که اعتبار این مهر بسیار بالاتر از تاییدات دادگستری و امور خارجه برای سفارت استرالیا می باشد.