ترجمه رسمی شناسنامه و مدارک هویتی

By |2022-08-18T02:42:23+04:30آگوست 18th, 2022|ترجمه رسمی مدارک, دارالترجمه رسمی|

ترجمه رسمی شناسنامه باید دارای مهر ثبت احوال و بدون خط‌خوردگی باشد. به این نکته نیز توجه داشته باشید که ترجمه رسمی شناسنامه تنها با همراه داشتن اصل مدرک توسط دادگستری و امور خارجه تایید می‌گردد